Tượng các linh vật ưa chuộng trưng bày trong nhà như: Tứ Linh, Chim Công, Chim trĩ, Cá La Hán, Kỳ Lân, Heo, Dê, Chó, Gà, Rồng vờn ngọc, chuột sa chĩnh tiền, Bát Mã, Thiềm Thừ,…

View: 24 48 ALL