Chính Sách Đổi Trả - Xà Phòng Thiên Nhiên (Handmade Nature Soap)

Chính Sách Đổi Trả

Khi TƯỢNG VIP đã giao hàng cho quý khách, nếu trong quá trình vận chuyển sản phẩm bị hỏng thì tùy vào tình hình thực tế chúng tôi sẽ đưa ra phương án sữa chữa hoặc đền bù cho khách hàng.